Students won bronze medal at 2015 Haian micro movie competition

Congraduations!! Junior student Xiao Yao-Qi, Fu Yu-Wei, Li Yu-Yun,…